CIEĽ:

Najkrajšie ulice Bratislavy spoznáte spolu s deťmi cez rozprávanie 

 • o zaujímavých osobnostiach, 
 • o významných budovách 
 • a o tajuplných povestiach 
 • ... a to prispôsobené aj deťom podľa veku a pohlavia.

CENA:

10 €  | max 2 dospelé osoby + deti | 1 hod.

OBJEDNAŤ:

0915546132 | info@katarinakralikova.sk

CIEĽ:

Spoznať dejiny Bratislavy cez inšpiratívne osobnosti z

 • armády
 • cirkvi
 • inteligencie
 • obchodu
 • remeselníctva
 • umenia
 • vlády

a ako BONUS vám porozprávam o dejinách

 • vašej profesie
 • zábavy a trávenia voľného času v Prešporku

CENA:

80 € | max 20 osôb | 2 hod.

OBJEDNAŤ:

0915546132 | info@katarinakralikova.sk 

CIEĽ:

Nenáročná prechádzka s prestávkami na miestach, kde je možné sadnúť si a ...

 • ... spomínať na časy minulé
 • ... počúvať o dávnych dobách
 • ... objavovať históriu Prešporku.

CENA:

20 € | max 10 osôb | 1,5 hod.

OBJEDNAŤ:

0915546132 | info@katarinakralikova.sk 

CIEĽ:

Spoznať dejiny Bratislavy cez inšpiratívne osobnosti z

 • armády
 • cirkvi
 • inteligencie
 • obchodu
 • remeselníctva
 • umenia
 • vlády

CENA:

2 € | max 20 osôb | 1 hod.

OBJEDNAŤ:

0915546132 | info@katarinakralikova.sk