Ženy na Bratislavskom hrade

1x mesačne | vždy v nedeľu | o 15:00 hod.

Prehliadky interiérov Bratislavského hradu so sprievodcovský výkladom o ženách, ktoré tvorili našu históriu a žili na Bratislavskom hrade. Viac info.

Tematické prehliadky

1x mesačne | vždy v nedeľu | o 15:00 hod.

V roku 2019 organizujem prehliadky na témy: Učitelia v Prešporku, Remeselníci v Prešporku, Prisťahovaní do Prešporku a podobné. Viac info.

Večerná Bratislava

1x mesačne | v nedeľu | o 17:00 hod.

Prehliadky po uličkách historického jadra Starého Mesta so sprievodcovským výkladom o zaujímavých budovách, udalostiach, povestiach a osobnostiach. Viac info.