"Všetko sa dá, len treba chcieť" - to je moje životné krédo. Mám overené, že to funguje a viem, že keď človek nevie čo chce, tak sa mu nemá čo splniť . Mne trvalo dlhé roky, kým som zistila, že sa môžu splniť naozaj všetky sny. Som však vďačná za inšpiratívnu cestu, ktorá ma priviedla k môjmu životnému poslaniu.

Narodila som sa v Bardejove, kde som strávila prvé štyri roky svojho života. Toto mesto považujem za svoj domov. Potom sa naša rodina presťahovala a mojim domovom sa stala malá dedinka Bokša (okr. Stropkov). Zlaté študentské časy som prežila na Obchodnej akadémii v Bardejove. Od roku 1996 je mojím domovom Bratislava.

Pracovala som ako referentka vo mzdovej a personálnej učtárni, ako asistentka riaditeľky na právnom oddelení a tiež ako projektová manažérka v občianskom združení.

Počas rodičovskej dovolenky som založila a viedla Rodinné centrum Prešporkovo.

Niekoľko rokov som koordinovala celoslovenské podujatie Míľa pre mamu a tiež celoslovenskú zbierku Rodiny rodinám proti povodniam. V rámci týchto pozícii som bola zároveň koordinátorkou dobrovoľníkov a administrátorkou projektov.

A potom som si povedala, že svoje dlhoročné praktické skúsenosti doplním štúdiom na vysokej škole. Užívala som si prednášky a učenie i stres zo skúšok. Krásne časy.

Ako čas plynul, uvedomila som si, že chcem robiť nie len to, čo viem a na čo mám formálne vzdelanie. Rozhodla som sa, že chcem robiť to, čo mi robí radosť.

Lásku k histórii som zdedila po oboch rodičoch. Inšpirovali ma tiež moji učitelia. Od detstva ma zaujímali všetky kultúrne pamiatky, hrady, zámky, dejepis, zemepis, literatúra. Milovala som písať slohové práce. Fascinujú ma príbehy ľudí, ktorí tvorili dejiny Slovenska i konkrétne Bratislavy. A zbožňujem cestovať, spoznávať nových ľudí...

Až po dlhých dvadsatich rokoch mi teda napadlo, že môžem všetky svoje vedomosti, schopnosti a záujmy skĺbiť a zdieľať s ľuďmi. V pracovnej oblasti som najviac šťastná, že už od roku 2017 môžem tvoriť písaním a byť turistickou sprievodkyňou.

Kempelenopolis je mimovládne neziskové občianske združenie, ktoré spája milovníkov umenia, histórie a vedy s cieľom zvyšovať povedomie o živote a diele bratislavského vynálezcu Wolfganga von Kempelena a jeho súčasníkoch.

Národný Trust je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva - historického prostredia Slovenska.

Bratislavské rožky je mimovládne neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru. 

Asociácia blogerov (zastrešená agentúrou Content agency) vzdeláva, zastupuje a chráni záujmy členov. Blogerom pomáha získať uznanie a rovnocenné miesto medzi ostatnými marketingovými nástrojmi. Od roku 2014 organizuje súťaž BLOGER ROKA®. 

Ďakujem mojím úžasným rodičom 

za život, za výchovu, 

za lásku, ktorú mi prejavovali tak pestro, 

až ma to naučilo všetkému, čo som potrebovala vedieť.