zážitok | Dom v Košariskách. Mohyla na Bradle.

22.05.2018

So sesternicou sme zorganizovali veľké rodinné víkendové stretnutie a ako hlavný bod programu sme vymysleli výlet na Mohylu Milana Rastislava Štefánika. Cestou sme sa zastavili aj v jeho rodnom dome a videli sme neskutočne nádhernú májovú krajinu.


... až sa zrazu ocitnete pred majestátnou Mohylou Milana Rastislava Štefánika.


TEXT & FOTO | Katarína Králiková