výstava | Wolfgang von Kempelen

15.06.2018

Bratislavský Da Vinci. Názov výstavy, ktorý hovorí za všetko. Rodák z Prešporku vytvoril toľko vynálezov, že by bola veľká škoda, keby sme ho my, domáci, poznali len ako autora šachového Turka. S veľkým nadšením sme sa preto vybrali na výstavu, ktorá je do 30. septembra 2018 v Múzeu dopravy v Bratislave.


Kurátor výstavy Andrej Groll z Aktiva, o. z. rozprával o tom, ako vznikla myšlienka urobiť výstavu, o jej realizácii a aj o človeku, ktorý ho motivoval k tomu, aby to nevzdal. (foto: Katarína Králiková)


Vedela som, že Múzeum dopravy je niekde pri Hlavnej vlakovej stanici, ale nebola som si istá, z ktorej strany je vchod. Moja dcéra gúľala očami, keď zistila, že jej matka-sprievodkyňa nepozná trasu. Mne sa to však zdalo celkom dobrodružné.

Vystúpili sme na MHD zastávke SAV a cez viadukt* sme kráčali smerom k vlakovej stanici. 

* Spomenula som si, ako mi raz jeden kamarát vysvetľoval, že viadukt je vlastne nadchod. V mojom Etymologickom slovníku je uvedené, že tento pojem bol odvodený od slova aquaduct - vodovod a teda vytvorený je zo slov via - cesta a ductus - vedenie.

Múzeum dopravy sa nedalo minúť. Je veľmi dobre označené. Vyšli sme hore schodmi a popri tehlovočervenej budove, ktorú lemovali historické autá, sme poľahky našli vchod.

Toto je dôležité. Iniciátorom a realizátorom výstavy sú nadšení ľudia z občianskeho združenia Activa pod vedením kurátora Andreja Grolla.

Keď spoznáte Kempelena aspoň o trošičku lepšie, možno sa aj vy budete čudovať, tak ako ja, ako je možné, že príslušní zástupcovia nášho mesta, za celé generácie od čias Márie Terézie až dodnes, nevytvorili žiadnu turistickú atrakciu venovanú tomuto velikánovi.

Veľká vďaka preto patrí prvým iniciátorom z o. z. Activa za to, že zrealizovali túto výstavu. Pre mňa je géniom aj ten, ktorý vymyslel názov výstavy: Wolfgang von Kempelen - Bratislavský da Vinci.

Wolfgang von Kempelen sa narodil v Prešporku. Ovládal 6 rečí a po celý život tvoril a zlepšoval život ľudí. Na výstave sa mi veľmi páčilo, ako sú spracované sprievodné informácie o tom, ako vznikali jednotlivé jeho vynálezy.

Príbeh o tom, ako vysvetľoval cisárovnej Márii Terézii technické spracovanie trikov kúzelníckeho predstavenia je jeden z tých známejších.

Osobne som bola nadšená pri čítaní príbehu o tom, pre akú dámu vytvoril - dalo by sa povedať - predchodcu Brailovho písma pre nevidiacich. 

Čo je to parná turbína stále nechápem, hoci na výstave bola pekne znázornená a Kempelen za ňu, ako prvý v dejinách, získal patent.

Priznávam, že nechápem ani to, ako stihol byť 

  • na cisárskom dvore tajomníkom
  • neskôr radcom Dvornej komory, 
  • už ako 25-ročný riaditeľom soľných baní v celom Uhorsku
  • dvorný radca Zjednotenej uhorsko-sedmohradskej dvornej kancelárie
  • zabezpečovať sťahovanie univerzity z Trnavy do Budína 
  • vykonávať dozor nad rekonštrukciou Budínskeho hradu i nad stavbou mestského divadla
  • skonštruovať čerpadlo na vodu z Dunaja na Bratislavský hrad
  • postaviť vodomet vo viedenskom Schönbrunne postavil vodomet
  • vybudovať pontónový most v Bratislave vybudoval pontónový most 
  • vytvoriť zavlažovacie zariadenie na Žitnom ostrove 

A popri tom byť aj nadaným maliarom a rytcom, spisovateľom a v neposlednom rade aj manželom a otcom

Najviac ma dojala prvá príčina, prečo sa tak upol na vedu a výskum.

Po slávnostnom otvorení a príhovore, ktorý mal kurátor Andrej Groll sa mi podarilo osloviť ho s otázkou, čo si myslí, prečo Kempelen zostrojil šachistu práve v podobe človeka tureckej národnosti

"Kempelen zostrojil Turka v čase protitureckých vojen. Zrejme mal symbolizovať neporaziteľné turecké vojsko. Je známe, že so šachovým Turkom prehral aj samotný Napoleón."

Počas prehliadky som prehodila pár slov aj dvomi dievčatami, ktoré kurátor predstavil, ako spoluautorky výstavy. Vyzerali ako študentky, ale z rozhovoru bolo jasné, že sú profesionálky.

"Máme v pláne urobiť túto výstavu ešte viac interaktívnu," povedali spoločne a uzhodli sme sa na tom, že hlavne pre školákov a študentov by to bolo o to viac zaujímavé.

Keď som im potom povedala, že som sprievodkyňa,  a že z turitického hľadiska má podľa mňa táto výstava potenciál byť unikátnou a vyhľadávanou, obe dámy dodali. "Hľadáme vhodné priestory, aby mohla vzniknúť stála expozícia Wolfganga von Kempelena."

Absolútne nepochybujem o tom, že sa to podarí a len verím, že sa to podarí v blízkej dobe. Budem to sledovať a informovať vás.


Viac informácii o výstave je na www.kempelen.info.