zážitok | Bratislavské mestské dni 2018 - II.

22.04.2018

Druhý deň Bratislavských mestských dní 2018 bol pre mňa lepší, ako celý deň v škole. Zažila som na vlastné oči, aké to je, sprevádzať davy ľudí. Bravúrne to zvládla pani Ľubomíra Černáková (Historicky.sk) so svojou témou o Habsburgovcoch a tiež pán Štefan Kmeť počas excelentnej prehliadky o Bratislavskom hrade. Expresívne výrazy sú len slabým odvarom toho, čo nám títo úžasní sprievodcovia predviedli. Kiež by som raz bola taká skvelá ako oni.

Prehliadka mesta venovaná fascinujúcim osudom posledných Habsburgovcov a tomu, ako sa za ich čias žilo v Bratislave.

Vrelo odporúčam objednať si túto tématickú prehliadku u pani Černákovej, ktorá o Habsburgovcoch vie podľa mňa absolútne všetko.

OBJEDNÁVKA A VIAC INFO

Sprievodca, pán Štefan Kmeť nám porozprával toľko zaujímavých informácií o Bratislavskom hrade, o jeho obyvateľoch, o tom, ako hrad menili, ako a na čo všetko ho využívali od čias prvých Keltov až po jeho poslednú veľkú rekonštrukciu v 20. storočí. 

Mám veľkú abmíciu vedieť jedného dňa o Bratislavskom hrade tak veľa, ako p. Kmeť. Verím, že to stihnem ešte v tomto živote.

Voľby richtára

Od 13. storočia, vždy na sviatok sv. Juraja, teda 24. apríla volili mešťania slobodného kráľovského mesta Prešporok svojho richtára a prísažných.

Toto mestské privilégium udelil kráľ Ondrej II. mešťanom v roku 1291. Voľby richtára boli vždy spojené s oslavami a s neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi slobodného kráľovského mesta Prešporok.

V novodobých dejinách, od roku 2003 organizuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, v spolupráci s partnerskými organizáciami, pri tejto príležitosti Dni otvorenej samosprávy. 

Počas víkendu sú zdarma prístupné všetky mestské turistické organizácie, konajú sa podujatia na viacerých miestach a turistickí sprievodcovia ponúkajú domácim obyvateľom bezplatné prehliadky svojho mesta.

Ktovie, možno o rok už budem takú prehliadku ponúkať aj ja...