zážitok | Prešporské hradby

13.04.2018

Veľmi som sa tešila, keď si ma, na prehliadku Bratislavy, objednali s tým, že príde väčšina detí. Prispôsobila som tomu "prejav" aj podklady. Nakoniec prišlo len jedno roztomilé dievčatko a tri úžasné ženy, ktoré bola radosť sprevádzať dejinami. Až taká, že naša hodina trvala viac ako 60 minút. A naša trasa viedla úplne iným smerom, lebo sme nahliadli to uličky, ktorá nemala byť prístupná verejnosti. Ale bola ...

Keď som prišla na miesto nášho stretnutia, k Michalskej bráne, na replike dela, ktoré pripomína, že v blízkej Michalskej veži je múzeum zbraní, sedelo také malé dievčatko so zmrzlinou v ruke. 

'Hm, letná sezóna začína,' pomyslela som si, a v tom ma oslovila mladá pani, tá, ktorá si ma objednala na sprevádzanie. Hneď mi aj povedala, že deti neprišli, že budem sprevádzať dospelých a aj toto malé dievčatko so zmrzlinou. 

Vraj by im vôbec nevadilo, ak by som im rozprávala, o dejinách dnešnej Bratislavy tak, ako pre žiačky a žiakov základnej školy, ktorých som očakávala. Naša prechádzka teda začala.

Nuž, a ako plynula, užívala som si ju čoraz viac. Niet nad to, mať pozorných poslucháčov.  Mohla som rozprávať aj o všetkom, čo som sa za posledné dni podozvedala o Keltoch, o kňazoch, o školách... 

Ako sme tak kráčali od Michalskej brány, cez Baštovú, Klariskú, Farskú, zrazu sme, na Kapitulskej, zastali pri bráne medzi dvoma domami.


Pohľad z Prešpoštskej ulice na schody, 
ktoré zmenili smer našej trasy.


Povedali sme si "len nahliadneme", ale ono sa dalo prejsť až hore, na hradby. Tak sme teda išli a ja som sa popritom snažila rozprávať všetko, čo mi napadalo z dejín starého Prešporku. Milujem o tom rozprávať. Vôbec nevadilo, že trasu som mala vymyslenú úplne iným smerom... nejako sa to zmenilo...

Prešli sme potom cez hradby, k Dómu sv. Martina a začali sme si uvedomovať, že je už čas končiť. Ach, a ja som im ešte toooľko toho chcela porozprávať... 

Potrebujem si, očividne, viac natrénovať správny pomer dohodnutého času a poskytnutých informácií. Ach, ale pri hosťkách, aké som mala dnes, bolo tak úžasné rozprávať všetko, čo ma na dejinách fascinuje. Ďakujem im za krásne strávený večer.

Už sa teším na ďalšie stretnutie. Veľmi.

PS - 1: Rada vám pripomeniem mailom aj tieto podujatia:

  • Podujatie KAPITULSKÉ DVORY budú v sobotu, 12. mája 2018. 
  • Víkend otvorených parkov a záhrad bude 1.-2.-3. júna 2018. 

PS - 2: Ďakujem za spätnú väzbu 

PS - 3: Cestou domov som ešte stretla, na Ventúrskej ulici, tri študentky, ktorým som, v mene našej rodiny, prispela do zbierky na liečbu onkologických pacientov, keďže bol Deň narcisov.