Bratislava | Erby a ich rody

12.05.2018

OZ Bratislavské rožky zorganizovalo prehliadku o erboch v Bratislave. Sprevádzala nás pani Jana Oršulová, ktorá touto témou žije niekoľko desaťročí. Stretli sme sa na nádvorí Starej radnice a hoci sme sa celú prvú hodinu pohybovali v rámci tohto miesta, pani Oršulová mala pre nás stále zaujímavé informácie. 

Pútavo rozprávala a bolo mi veľmi ľúto, že som musela odíjsť skôr. Lenže to sa v Bratislave často stáva, že človek nevie, na aké podujatie má ísť a ktoré oželieť, toľko ich tu je. A ja som veľmi chcela zažiť vlastivednú prehliadku Kapitulskej ulicie.

Z pozvánky k udalosti na facebookovej stránke OZ Bratislavské rožky kopírujem informácie o prehliadke Heraldická Bratislava:

"Erby sa od svojho vzniku používali aj ako prvok, charakteristický pre konkrétneho vlastníka.

Zdobili aj architektúru, a preto nás dodnes dokážu informovať o stavebníkovi, vlastníkovi či mecénovi konkrétnej pamiatky.

V Bratislave máme zachované všetky druhy heraldických pamiatok. Viaceré sú dodnes na svojich pôvodných miestach, iné sa pri zmene vlastníka obmieňali a slúžia ako dôležitý identifikačný a datovací prameň.

Prechádzka centrom mesta upozorní na najzaujímavejšie z nich." 

Dr. Oršulová je autorkou knihy Heraldické pamiatky Bratislavy.  Prechádzka bola realizovaná s podporou Ars Bratislavensis.

"Mojim tajným snom je zorganizovať prehliadku po Bratislave s príjemným posedením v kaviarni Prešporák v Rómerovom dome na Zámočníckej 10 v Bratislave a pre mojich hostí pozvať odborníka na erby slávnych rodov z Prešporka. Myslím, že už viem, koho oslovím..." (K. K.)