KEMPELENOPOLIS | stretnutie s priamym potomkom Wolfganga Kempelena

05.10.2018

Výstava Wolfgang von Kempelen - Bratislavský Da Vinci prináša, už od prvých dní, zaujímavé stretnutia. Jej autor, Andrej Groll, sa vďaka výstave zoznámil s výskumníkmi, historikmi, vedeckými pracovníkmi a tiež so mnou. Všetkých nás fascinuje život a dielo bratislavského rodáka Wolfganga Kempelena. Viete si predstaviť naše obrovské prekvapenie, keď sa nám jedného dňa ozval jeho priamy potomok?


Obrovským, a veľmi príjemným, prekvapením bolo pre nás zistenie, že potomkovia Wolfganga Kempelena stále žijú aj v Bratislave.


Najprv nám pán Ladislav zanechal iba odkaz v Múzeu dopravy s poznámkami o živote Kempelena, ktoré sám vypracoval. Zavolali sme mu a poprosili ho o stretnutie. Súhlasil. O pár dní na to sme už zvonili pred dverami 90-ročného pána.

Otvoril nám spolu so svojou manželkou a my sme od prvej chvíle mali pocit, že sme sa vrátili v čase do doby, keď džentlmeni a dámy dodržiavali starosvetskú etiketu. Nádherne príjemní a zdvorilí manželia nás usadili v elegantnej obývačke a náš rozhovor začal plynúť.


Andrej daroval p. Ladislavovi slovenský preklad knihy Mechanizmus ľudskej reči, ktorú napísal Wolfgang Kempelen.


Pán domáci nám najprv objasnil, kde v rodokmeni Kempelenových potomkov sa nachádza on. Ukázal nám aj rukou písaný rodokmeň. Pán Ladislav je vnukom Kempelenovej pravnučky.

Dozvedeli sme sa aj zaujímavý, priam romantický príbeh o tom, ako sa zmenilo meno rodinnej vetvy Kempelenovcov, z ktorej pochádza. Ľudské osudy sú, ako sme sa mali možnosť dozvedieť, popretkávané udalosťami, ktoré je dobré chápať v širších, dobových súvislostiach.


Gizella Kempelen bola stará mama p. Ladislava. Jej brat, Béla Kempelen bol profesionálny geneaológ. Zbieral aj dokumenty rodiny Kempelen. Niektoré kópie z nich sme videli u p. Ladislava.


Veľmi pútavo nám p. Ladislav rozprával aj o tom, ako repatriácia* zasiahla do života potomkov Wolfganga Kempelena. Tí sa totiž v 19. storočí, tak ako mnohí iní štátni zamestnanci, presťahovali aj so všetkými úradmi z Prešporku do nového hlavného mesta Budína (dnešnej Budapešti). Následne, po rozpade Rakúsko - Uhorska a vzniku samostatného Československa, resp. po druhej svetovej vojne, sa chceli rodičia p. Ladislava vrátiť na Slovensko. Po veľkom úsilí a po tom, ako si vybavili dokumentáciu, sa mohli usadiť na Slovensku, kde sa cítili byť doma.

*repatriácia - hromadný alebo jednotlivý návrat do vlasti osôb nútene vysťahovaných alebo takých, ktoré sa vysťahovali dobrovoľne. Nie je na škodu poznať aj ďalšie historické súvislosti.

Keď náš hostiteľ hovoril o svojom slávnom predkovi, často používal meno "Vlk, Farkaš, Wolfgang" jedným dychom. Bolo to také sympatické, skoro také akoby prešporské, trojjazyčné. Jeho potomkovia a priatelia ho vraj neraz vyzvali, aby napísal svoje pamäti a on sa ich vždy žartom pýtal: "A v akom jazyku to mám napísať?" To je zas také typické Kempelenovské. Rovnako ako Wolfgang Kempelen, aj náš hostiteľ ovláda niekoľko cudzích rečí.


Dlhé roky žili naši hostitelia v historickom jadre mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Do bytu v širšom centre si priniesli krásny nábytok a starosvetskú zdvorilosť.


Veľmi príjemnou spoločníčkou nám bola aj pani manželka nášho hostiteľa. S takou úctou rozprávala o manželových predkoch! O jeho mamičke, pravnučke Wolfganga Kempelena, nám povedala, že to bola veľmi múdra, vzdelaná a láskavá dáma, ktorá nádherne hrala na klavíri. Veľmi ju obdivovala za to, ako dokázala vychovať jedenásť detí, ktoré sme mohli vidieť na spoločnej fotke.

My sme zas veľmi obdivovali ich vzťah, vzájomnú úctu, ktorú si v drobných gestách prejavovali, takú tú, rokmi upevnenú lásku a veruže aj humor, ktorý v ich prítomnosti nechýbal. Iste aj vďaka tomu sú spolu už vyše 60 rokov.


Pán Ladislav pozorne počúval o našich plánoch a cieľoch zriadiť multifunkčné múzeum pre tak významného bratislavského rodáka, akým bol vynálezca Wolfgang Kempelen.


Počas nášho stretnutia sme aj my rozprávali o našich plánoch, o tom, ako hľadáme priestory na zriadenie múzea a tiež o tom, čo všetko chceme v múzeu ponúkať okrem výstavy. Našim hostiteľom sa to páčilo. Uzhodli sme sa, že Wolfgang Kempelen bol zaujímavá a inšpiratívna osobnosť tak z hľadiska jeho práce štátneho radcu, ako aj z jeho umeleckej stránky a obzvlášť z pohľadu jeho vynálezov.

Po vynikajúcej kávičke a skvelých zákuskoch, nám p. Ladislav porozprával zopár zážitkov zo svojho detstva. A tiež zo života svojich predkov. 

Všetkými zmyslami sme nasávali informácie o tom, ako sa tá-ktorá vetva Kempelenových potomkov sťahovala po celom Uhorsku. V súčasnosti žijú takmer po celom svete. Väčšinou sa o sebe navzájom snažia dozvedieť a preto bolo pre nás potešením, keď sme mohli p. Ladislavovi oznámiť, že niektorí potomkovia Wolfganga Kempelena stále žijú aj v Budapešti.

Pre nás bolo úžasné predstavovať si, ako sa v ich rodine prenášali informácie z generácie na generáciu o tom, akého významného predka majú v rodokmeni.


Pán Ladislav viackrát spomenul, že on je už veľmi vzdialený príbuzný Wolfganga Kempelena. Pripomenulo mi to, ako Kempelen prizvukoval, že jeho šachový Turek je len ilúzia. 


V hľadaní rodových súvislosti sme našli podobnosť medzi našim hostiteľom a jeho predkom, Wolfgangom Kempelenom vo viacerých oblastiach. Napríklad, okrem už spomínanej znalosti viacero cudzích rečí aj skutočnosť, že p. Ladislav je právnik a Wolfgang Kempelen bol právnicky vzdelaný štátny radca. Nepochybne rovnaká je u oboch aj rozvaha, múdrosť a všestranná rozhľadenosť. Nedozvedeli sme sa však o žiadnom potomkovi Wolfganga Kempelena, ktorý by bol taký vynálezca ako on.

Naše stretnutie bolo tak čarovné a príjemné. Ja som ešte aj cestou domov mala taký povznášajúci pocit, akoby som bola na šľachtickom dvore. Veľmi veríme, že sa s priamym potomkom Wolfganga Kempelena, teda s p. Ladislavom a jeho pani manželkou ešte stretneme.

TEXT: Katarína Králiková | EDITACIA:  Andrej Groll | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | FOTO: Katarína KrálikováKempelenopolis 

je občianske združenie, ktoré je zamerané na osobnosť Wolfganga von Kempelena, jeho život, diela a vynálezy a na jeho súčasníkov a na históriu vedy a Bratislavy.