inšpiratívna osobnosť | Karel František Koch

24.01.2018

Lekár, filantrop, dejateľ, ktorý prišiel do Bratislavy, aby tu podporil odborné lekárske vzdelávanie a zdravotníctvo v medzivojnovom období. Dnes už poznáme len pozostatky toho, čo bolo kedysi jeho pýchou - Kochovo sanatórium so záhradou. Na jeho živote ma zaujalo všeličo, napríklad aj to, že

hoci sa narodil v Čechách, srdcom bol Prešporčan.


prof. MUDr. Karel František Koch

narodenie: 29. 6. 1890 Náměšť nad Oslavou, Česko  
úmrtie:       24. 1. 1981 Toronto, Kanada 

Život profesora MUDr. Kocha som začala skúmať v čase, keď som sa pripravovala na moje prvé dobrovoľnícke sprevádzanie v Kochovej záhradeBolo to počas podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad v júni 2017.

Karel Koch sa narodil v Čechách dňa 29.6.1890. Maturoval v Brne, lekársku fakultu ukončil vo Viedni.

Od mladosti bol veľmi učenlivý a precízny. Vďaka tomu sa dostal do lekárskeho kolektívu - svojho času mimoriadne uznávaného - profesora doktora Kostlivého, s ktorým prišiel do Prešporku odborne podporiť práve založenú Lekársku fakutlu na Univerzite Komenského.

Postupom času sa vypracoval na docenta všeobecnej špeciálnej chirurgie. Vo veku 37 rokov bol menovaný za bezplatného mimoriadneho profesora chirurgickej propedeutiky. 

O 5 rokov neskôr sa už stal plateným profesorom chirurgickej propedeutiky

Propedeutika znamená úvod do vedného odboru; príprava. Nuž a chirurgická propedeutika bude zrejme príprava do odboru chirurgie.

Profesor doktor Karel Koch bol po celý život aktívny. Veľa pracoval, publikoval, prednášal, cestoval, športoval a rád šoféroval (na začiatku 20. storočia nebolo šoférovanie vlastného auta také samozrejmé ako dnes)

Karel Koch bol vyhľadávaným chirurgom a operoval mnohé vtedajšie významné osobnosti. Karel Koch sa aktívne venoval aj politike a filantropii.

Počas svojho života vydal niekoľko publikácií - napríklad, u svojich súčasníkov veľmi často používanú Príručku úrazového lekára

Z jeho známych diel môžeme spomenúť napríklad knihu Lekár Anonymus, v ktorej - v čase, kedy mu zakázali odborne publikovať - on anonymne vyjadruje svoje názory a postoje k liečeniu i k spoločenskej situácii.

S veľkým zanietením sa venoval problému hendikepovaných ľudí. Na fakulte i na lekárskych kongresoch dôrazne apeloval na pomoc mrzákom. Tvrdil, že ak im spoločnosť pomôže zmierniť postihnutie a dá im príležitosť, aj mrzáci môžu byť užitoční. V tomto bol veľmi pokrokový, pretože doba, v ktorej žil postihnutých a mrzákov schovávala do kláštorov. Karel Koch sa im snažil pomáhať.

O profesorovi Karlovi Kochovi by sme sa mohli ešte veľa rozprávať. Jeho život bol veľmi zaujímavý tak z jeho profesijnej oblasti, ako aj z oblasti jeho politickej angažovanosti, ktorá spôsobila, že Kochova záhrada je známejšia ako samotný profesor Karel Koch.

Nuž a v neposlednom rade možno dodať, že aj jeho súkromný život bol mimoriadne bohatý na škandály - podľa vtedajšej morálky samozrejme. 

Bez váhania si dovolím tvrdiť, že mne Karel Koch pripadá ako človek mimoriadne aktívny a všestranný, vzdelaný, spoločenský a odvážny. 

Zo všetkých jeho charakteristík je pre mňa najväčšou inšpiráciou práve odvaha, s akou Karel Koch vykonával komplikované chirurgické operácie

Jeho schopnosť pevne stáť na hrane dvoch proti sebe bojujúcich svetov - fašistov aj partizánov

Nuž a v neposlednom rade aj jeho kuráž mať súčasne naraz dve ženy v relatívne malom meste, v Prešporku na začiatku 20. storočia, kde bol všeobecne známy. S týmto jeho počinom nesúhlasím, hoci ho snáď aj chápem. 

Tiež ma fascinuje to, že sa nenechal spútať malomeštiackými konvenciami. A to chce odvahu. 

Počas svojho života zažil príkorie zo strany štátu, dlhé roky dokonca bol  vo väzení za vykonštruované, krivé obvinenie. Keď potom dostal amnestiu a prišli do Československa Rusi, rozhodol sa emigrovať do Kanady, kde aj smutný zomrel.

"Keď som pred rokmi prišiel do Bratislavy, batožinu som nechal v garderóbe na stanici. Pri sebe som mal iba túžbu čo najlepšie sa uchytiť. Dvadsať rokov som prežil na univerzite, pomáhal som ju zakladať, vychovávať dlhé rady lekárskeho dorastu. So Slovenskom som hlboko zrástol, hlboko zasiahol do osudov vari tridsaťtisíc ľudí. Operatívne som ich ošetril, v troch jazykoch som ordinoval. Skôr ako odídem z Bratislavy, rozlúčim sa s útulným ústavom, ktorý som postavil mestu. Bolo to ideálne liečebné útočisko, obkolesené zeleňou. Záhrada po celý rok dávala prehovoriť niektorému kvietku. No teraz na to všetko musím zabudnúť." Karel Koch

Karel Koch si žil svoj život tak, ako to on sám pokladal za najlepšie, s vedomím si dôsledkov, po celý život ostal sám sebou - a to ma veľmi inšpiruje.

TEXT: Katarína Králiková | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | FOTO: wikipedia | ZDROJE: Kalný S. Zabudnite nan Kocha, Getting P. V-Bratislave-posobil-pol-storocia-za-totality-sa-ho-snazili-vymazat-z-pamati a iné.

Rada vám pošlem blogy ako víkendové čítanie 

a tiež pripomienky na prehliadky po Bratislave ...