Bratislava | Rómerov dom

08.02.2018

Poznáte ten pocit, keď si všetko dôkladne naplánujete, pripravíte sa najlepšie ako viete a ono je potom všetko ináč? Mne sa toto stalo dnes, 9. februára roku Páne 2018.

Niekoľko dní predtým som sa vyžívala v príprave na sprevádzanie po Bratislave. Milujem tú fázu čítania a zisťovania úžasných informácií. Zakaždým zistím niečo nové, zaujímavé.

Dnes (9.2.2018) bola mojou hosťkou Martina Kľúčiková, ktorá mi prednedávnom ukázala mesto Modra.

Naša prehliadka išla spočiatku podľa plánu. Napriek sneho-dážďu sme sa cítili príjemne. Môj výklad bol vlastne náš dialóg. 

Dopĺňali sme sa, debatovali o historických udalostiach. Čistý pôžitok takto pracovať. 

No a potom som chcela Martine ukázať Rómerov dom z vnútra a odvtedy už bolo všetko ináč.

Ako dobrovoľníčke z občianskeho združenia Národný trust, ktorý sa venuje ochrane prírodných a kultúrnych pamiatok, mi ich koordinátorka Gabika sprostredkovala kontakt na mimoriadne zaujímavého človeka. 

Volá sa Peter Horanský, okrem iného je to aj historik a zakladateľ neopakovateľnej kaviarne Prešporák. Ukecala som ho, nech nám dovolí iba na chvíľočku nahliadnuť do vnútra Rómerovho domu.

Rómerov dom

Už pri vstupe bolo jasné, že tam uvidíme množstvo krásnych vecí. Ja som v tom dome už niekoľkokrát bola. Videla som jednotlivé miestnosti, zákutia, pristavané i prestavané časti. 

Dom je preplnený starým aj starodávnym nábytkom, zbierkami všakovakých predmetov. 

Väčšina priestorov je vo fáze tesne po rekonštrukcii, tesne pred uprataním. Kto prerábal byt, ten si to iste vie predstaviť. Ale nie to som chcela.

Pán Peter Horanský nám urobil ... tak trochu aj mimo jeho plánu ... fantastický sprievodný výklad o niektorých artefaktoch, ktoré sa v dome nachádzajú. 

Zasvätil nás do čara architektonického výskumu. Opísal nám ako dom pôvodne vyzeral. Rozprával pútavo, ani sme nedýchali.

Rómerov dom je krásnou ukážkou renesančného meštiackeho domu. 

V jeho priestoroch, na prízemí, pán Horanský zriadil absolútne originálnu kaviareň Prešporák

Zariadená je výlučne starožitným nábytkom, z ktorého cítiť génius loci starého Prešporku. Treba vidieť, treba zažiť...

Názov Prešporák je odvodený od nádherných starožitných šporákov, ktoré sa v kaviarni nachádzajú. 

Fotiť tam nebolo možné (...aj preto, že som mala vyčerpanú celú pamäť v mobile), ale aj tak opakujem: Treba vidieť, treba zažiť, toto žiadny blog ani fotka nenahradí.

V úplnej eufórii sme potom kráčali smerom na Baštovú. 

Žiadalo sa nám zohriať sa a tamojšia knižnica s útulnou kaviarničkou Eleven Books&Coffee bola (teda je) na tento účel dokonalá. 

Vychutnávali sme si chutné nápoje aj družnú debatu o dejinách Bratislavy.

Čas rýchlo plynul a tak sme skrátili trasu, ktorú som naplánovala. 

Cestou sme však chceli len jedným očkom nahliadnuť do Múzea obchodu na Bielej ulici ...a opäť sme sa zdržali.

Bratislava je plná tak krásnych zákutí, že nijako neviem pochopiť, ako môže zahraničným turistom postačovať pár hodín na prehliadku mesta. 

Vnútorné dvory meštianskych domov skrývajú často porovnateľne veľa zaujímavostí ako múzeá či galérie. Milujem kutrať sa v ich útrobách...

Ach, mal to byť krátky blog. Toľko som toho aj tak vynechala a predsa je dlhší, ako som plánovala. Dnes bol celý deň iný, ako som plánovala. 

Dnes bol deň oveľa úžasnejší, ako som plánovala. Dnes konštatujem, že lepšie ako plánovanie je prijímať to, čo je tu a teraz. Vďaka tomu je deň bohatší aspoň o jeden krásny zážitok.

František Flórian Rómer

Bol to vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, archeológ, historik a prírodovedec, súčasník štúrovcov.

Je autorom rozsiahleho diela, o. i. aj prvej veľkej uhorskej monografie z dejín umenia a archeológie. 

Rómer je autorom desiatok štúdií z archeológie a dejín umenia a rukopisného slovníka s vlastnými kresbami zachycujúcimi uhorskú históriu, dejiny umenia a umelecké pamiatky.  

Učebnú látku, ktorá v starých učebniciach chýbala, vysvetľoval pomocou veľkých obrazových násteniek. 

Svojim študentom pravidelne organizoval študijné výlety do prírody prešporského okolia. 

Žiarlivosť jeho kolegov sa stupňovala s jeho vzrastajúcou popularitou medzi prešporskými občanmi. 

Svojimi prednáškami neskôr dosiahol takú veľkú popularitu, že si ich prišli vypočuť aj mestskí úradníci a študenti z iných škôl. 

Poslucháreň bola úplne preplnená, na príkaz jeho nadriadených bol nútený cudzích poslucháčov zo sály poslať von. 

 Mnoho konfliktov viedlo  neprajníkov k tomu, aby Rómera zažalovali u hlavného opáta. 

Pred celou cirkvou mu udelili pokarhanie. Rómer ostal rozčarovaný z kláštorného života. 

V jeho poznámkach sa uvádza: ,,Od tej chvíle ma prešla chuť na mníšsky život."

Bol domácim učiteľom Jozefa Karola Ľudovíta Habsbursko-Lotrinského, syna palatína Jozefa.

V Petržalskom parku založil botanickú záhradu. 

Bol spoluzakladateľom Mestského múzea v Bratislave, Východoslovenského múzea v Košiciach a Uhorskej historickej spoločnosti.

TEXT: Katarína Králiková | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | FOTO: Katarína Králiková, wikipedia.hu | ZDROJE:

https://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/225/florian-frantisek-romer; 

https://www.bratislavskerozky.sk/sk/Cerstve-rozky/Historia/Ucenec-pedagog-knaz-Nasli-sme-strateny-portret-presporskeho-archeologa-Floriana-Romera-.html 

https://adam.cas.sk/clanok/20603/vy-ho-nepoznate-no-tohto-slovaka-uznavala-cela-europa