Je dobré poznať dejiny?

23.11.2017

Prečo je dobré poznať dejiny? Má zmysel vraciať sa do minulosti? Ako jediná odpoveď mi napadá, že preto, lebo z minulosti sa môžeme poučiť. Verím, že mi toto dáte za pravdu. Ale - je to jediný dôvod? 

Toto nie je iba článok, to je téma na diskusiu. Totiž, moje deti v školách sa učia, že JE dobré poznať históriu a zdôvodňujú to tým, že potom dostanú jednotku z dejepisu. No toto je skutočný dôvod hodný školákov. Chápem. Obsah učiva na dejepise mňa osobne síce vždy zaujímal, ale pokiaľ sme sa učili len o vojnách a dátumoch, tak to veruže zabíjalo aj moju pozornosť. 

Odpovedajme teda každý sám za seba? Je dobré poznať dejiny?

Definícia pojmov dejiny a história

Môj stručný etymolgický slovník slovenčiny (autor Ľubor Králik nie je môj príbuzný) hovorí, že pôvod slova dejiny pochádza zo slova dejať sa/ diať sa. Ak použijeme výraz história, zistíme, že latinčina ho prevzala z gréčtiny vo význame písomná správa o pozorovaniach, skúsenostiach. 

Rozumiem tomu teda tak, že história je záznam toho, čo sme zistili. Dejiny sú udalosti, ktoré sa stali. 

Pojem dejiny mi vyhovuje viac nie len preto, že to slovo krajšie zneje, ale aj preto, že obsahovo charakterizuje viac to, čomu sa ja venujem - udalostiam, tak ako sa stali. Aj keď fakt je ten, že o týchto udalostiach sa dozviem len vďaka písomným správam z pozorovaní, teda vďaka histórii. 

Nech už je tak alebo onak, vráťme sa k otázke: Je dobré poznať dejiny? Načo? Prečo?

Poďme na to od začiatku. Pojmy máme ako tak ujasnené. Vychádzajme zároveň z toho, že každý, kto číta tento text, má ukončenú povinnú školskú dochádzku a vie, že kdesi-čosi dejiny znamenajú všetko, čo sa udialo v minulosti - včera, pred rokom, pred sto rokmi, pred tisíc rokmi, desaťtisíc, stotisíc rokmi až úplne za začiatok pred niekoľko miliónmi rokov. 

Načo nám je dobré všetko toto skúmať a poznať? K čomu je užitočné vraciať sa do minulosti? Tu a teraz mi ako jediná odpoveď napadá, že preto, lebo z minulosti sa môžeme poučiť. Verím, že mi toto dáte za pravdu. Ale je to jediný dôvod? 

foto: FB Stare fotky Bratislavy
foto: FB Stare fotky Bratislavy

Skúmajme spolu, načo, prečo božemôj, vzniklo toľko kníh o histórií, prečo sa história dokonca študuje sa samostatných fakultách vysokých škôl. Ako to, že ju náš vzdelávací systém považuje za tak dôležitú, že sa o dejinách učia už malí školáčikovia?

Pýtam sa seba samej: Čo ma na tej histórii tak fascinuje? Prečo mám plnú knižnicu publikácií o dejinách, o pamiatkách, o osobnostiach z našej histórie? 

Hmm, nuž pre mňa je dôležité poznať svoje korene, svoju minulosť, chápať súvislosti, príčiny a následky. Chcem porozumieť ľuďom, ich konaniu, rozhodovaniu. Zaujímam sa o ich osudy, príbehy a o spôsob ich života. 

Priam sa vyžívam v tom, keď si môžem s dnešnými vedomosťami a možnosťami porovnávať podmienky, za akých žili, tvorilli, varili, hospodárili, pracovali a celkovo ako fungovali ľudia kedysi. 

Úplne mojou top srdcovou záležitosťou je móda. V minulosti oveľa jednoznačnejšie vyjadrovala sociálne postavenie človeka, dobu v ktorej žil a spôsob, akým sa prezentoval. 

To sú moje dôvody prečo podľa mňa je dobré poznať dejiny. Aké sú tie vaše?