inšpiratívna osobnosť | Katarína Franklová

23.03.2018Mnohé sny z mladosti sme nechali rozplynúť v realite všedných dní. Katarína Franková je z tých, ktorí to neurobili. Ona je jednou z tých, ktorí si svoje sny tak veľmi túžili splniť, že tomu neváhali obetovať všetko. Jej odhodlanie byť herečkou v 19. storočí je pre mňa veľkou inšpiráciou byť sprievodkyňou v 21. storočí.

Divadlo v 19. storočí

Priemyselná revolúcia zasiahla do všetkých oblastí, aj do divadelníctva. Spôsobila, že slovenskí študenti a vandrovníci cestovali čoraz viac aj do zahraničia. Tam zisťovali, že divadlo možno hrať aj pre obyčajných ľudí, nie len pre šľachtu v ich palácových divadelných sálach. 

Toto poznanie spôsobilo veľký nárast počtu divadiel na Slovensku. Ako prvý založil divadlo na našom území Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, inšpiratívna osobnosť, o ktorej som nedávno písala. 

Jedným z divadiel, ktoré boli v tom čase založené bolo aj divadlo v slobodnom kráľovskom meste Pezinok. Odtiaľ pochádza a tam začínala aj naša ďalšia inšpiratívna osobnosť Katarína Franklová.

Detstvo

V roku 1840 dostali židia možnosť usadiť sa vo vnútornom meste Pezinok. Pravdepodobne v tom čase už v Pezinku žila aj rodina Franklová, niekde uvádzaná aj ako Franková (bez l).


mladá Katarína Franklová


Život inšpiratívnych osobností, o ktorých som doteraz písala, zásadným spôsobom ovplyvňovali buď rodičia, alebo doba, v ktorej žili. V prípade Kataríny Franklovej mám pocit, že to, čo ju formovalo bol práve jej židovský pôvod.

Katarína Franklová sa narodila v Pezinku 11. októbra, niekedy medzi rokom 1847 a rokom 1852. Už toto neisté určenie roku jej narodenia - byť tak bulvárnym médiom - nám môže evokovať tradičnú túžbu žien herečiek po tom, aby ich skutočný vek nebol nikdy odhalený. Budúcej herečke sa to podarilo.

Za herečku v 19. storočí?

V roku 1843 si židia založili súkromnú školu, do ktorej však chodili len deti z bohatých rodín. Katarína Franklová bola židovského pôvodu, avšak nemáme informácie o tom, či bola z bohatej rodiny.

Iba tak uvažujem. 

Ako sa dievča v 19. storočí mohlo stať herečkou? Ako mohlo navštevovať herckú školu? Ja si to neviem ináč vysvetliť ako tým, že jehoducho rodina Franklová bola bohatá a svoju dcéru v tejto umeleckej sebarealizácii podporovala. 

Tiež je pre mňa logické, hoci to nemám overené, že Katarína Franklová pochádzala z rodiny, kde sa rozprávalo po nemecky. Možno aj preto jej cesty viedli do rakúskej Viedne.


TEXT: Katarína Králiková | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | FOTO: ebay;  ZDROJE: Petra Pospechova: Za menom príbeh... ; Encyklopédia poznania/ Pezinok

"Rada vám budem posielať