dejiny varenia | Hody a hlad

02.04.2018

priveľa všetkého škodí

Vo všeobecnosti možno povedať, že hody a obžerstvo boli, v dejinách, striedané s obdobím hladu a nedostatku. Lenže nie všade.

Na panovníckych dvoroch, hlavne v honosných jedálňach, bol takmer vždy dostatok jedla.