inšpiratívna osobnosť Gašpar Fejérpataky-Belopotocký

03.03.2018

Založil prvé divadlo na Slovensku. Aj prvú požičovňu kníh na Slovensku. On vymyslel národné pochody na Kriváň. Bol priekopník, dnes by sme povedali startuper. Ako malý chlapec prišiel o matku a to ho poznačilo na celý život. Obzvlášť v oblasti vzdelávania, ktoré sa stalo jeho životným poslaním.

Narodil sa do rodiny knihára. Prijal toto remeslo za svoje, hoci jeho túžbou bolo vzdelávanie a nie len vyrábanie kníh. Životné okolnosti mu akoby neustále bránili učiť sa v školách. On sa však nevzdal. Našiel inú cestu - stal sa samoukom. Svojou usilovnosťou dosiahol úroveň vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Pomáhal iným nadaným študentom vzdelávať sa. Sám najlepšie vedel, aké to je, keď sa žiak nemôže učiť v škole, lebo jeho rodičia na to nemajú peniaze.

Kdesi v ňom bola schopnosť dobre hospodáriť. Pracoval ako knihár, ale knihy aj predával a distribuoval medzi slovákov a to tiež treba vedieť.

Dokázal motivovať ľudí, nadchnúť ich pre nové myšlienky. Nebál sa byť iný. Svoje nápady aj realizoval a to je niečo, čo si vyžaduje vytrvalosť, priebojnosť a silnú vieru v zmysluplnosť ideí.

Jeho život je pre mňa jednou obrovskou inšpiráciou ako spoznať, prijať a naplniť svoje poslanie.

Želám vám príjemné inšpiratívne čítanie o tom, ako Gašpar Fejérpataky-Belopotocký prežil 80 rokov aktívneho života


Verím, že vás to môže inšpirovať aj vás v tom, ako spoznať a napĺniť svoje životné poslanie. 


Napíšte  mi, prosím, v čom Vás jeho život zaujal a inšpiroval.