dejiny módy | ÚVOD

04.01.2018

(0/ 13) Je toľko možností, ako spoznávať históriu. Jednou z nich je cez dejiny odievania. Totiž, všetko so všetkým súvisí a nemožno hovoriť o tom, čo mali ľudia na sebe oblečené v tej - ktorej dobe, pokiaľ si nepovieme, aká tá doba bola. Vytvorila som...

...13 dielny seriál o dejinách módy

Postupnosť vo vývoji nášho oblečenia vidím takto: odievanie - obliekanie - móda. Dozvedela som sa, že oblečenie malo za úlohu chrániť a aj to, že súčasne s vývojom odievania sa vyvíjali tiež topánky a dokonca aj šperky. 

Ako sprievodkyňa dejinami sa vždy snažím zistiť si o vybranej téme čo najviac. Rada idem do hĺbky a analyzujem všetko, čo zistím. 

O výsledkoch a poznaniach vám s nadšením porozprávam. Kým sa však stretneme, ponúkam pre vás seriál o móde v takomto členení dejín:

 1. Pravek
 2. Rímska doba
 3. Veľká Morava
 4. Románska kultúra
 5. Gotika
 6. Renesancia
 7. Baroko
 8. Rokoko
 9. Klasicizmus
 10. Romantizmus a secesia
 11. Medzi vojnami
 12. Po vojnách
 13. Socializmus

Teším sa na spoločné spoznávanie dejín cez oveľa príjemnejšiu prizmu, ako sú vojny a bitky, víťazstvá a politické intrigy. Tieto udalosti a skutočnosti menili dejiny. Kto vie, možno postupne zistíme, že aj oblečenie a móda neoddeliteľne vytvárali naše dejiny.