dejiny módy | PRAVEK

14.01.2018

(1/13) Rada idem na koreň veci. Pátrala som, kedy vznikla móda a dostala som sa až do praveku. V etymologickom slovníku som našla pojem móda. Pôvodne to znamenalo spôsob obliekania, neskôr francúzi zaviedli pojem "a la mode" čiže "podľa súčasného trendu". Ľudia však definovali pojmy až neskôr. Najprv sa začali obliekať a parádiť ... a verte či nie, už v praveku.


konope
konope

Doba prikrývok zo zvierat

Skončila doba ľadová a podnebie sa po tisícročiach konečne ustálilo. Ročné obdobia sa, u nás v Európe, viac-menej striedali. Ľudia sa podľa toho odievali, aj keď zatiaľ ešte hovoríme len o ochrane pred chladom.

V tom čase bolo ešte bežné, že v lete chodili nahí, aj keď výskumy hovoria, že tak ako ženy, aj muži si zakrývali lonovú časť

Je to pochopiteľné, veď rozmnožovanie bolo základným spôsobom zachovania ľudstva. Ochranná funkcia, ktorú plnili krátke, opásané sukne, svedčia o tom, že sa človek prispôsoboval prírodným podmienkam. 

Ochranný odev si spočiatku vyrábali zo zvierat, ktoré ulovili a zjedli. Využili tak každý kúsok zvieraťa. Z tela mali mäso, z krvi farbivo, z kože oblečenie a z rohov a kopýt si vyrobili nástroje, zbrane a šperky. Tomu vravím "zero waste". 

Veľmi skoro, už na konci doby kamennej, začali naši predkovia využívať divorastúce rastliny a lyko z dreva na výrobu povrazov a šnúr. O spôsobe ich výroby a vôbec, o tom, ako sa obliekali sú celé vedecké štúdie. Vychádzajú z archeologických nálezov, nástenných malieb i z motívov, ktoré predkovia kreslili na svoje nádoby. 

Vďaka tomu sa dnes môžeme dozvedieť, že už v dobe kamennej obliekali svojich zosnulých do špeciálneho odevu. Môžeme sa len domnievať, že to robili preto, lebo verili v nejaké neznáme sily, ktoré zo živého človeka urobia mŕtveho. 


Pochovávanie v dobe kamennej. (zdroj: archeologia.sk)


Nerozumeli hromom a bleskom, búrkam a obdobiam sucha. A to platí aj dnes, že keď niečomu nerozumieme, tak si domýšľame. 

Vtedy, na rozdiel od dnešnej doby internetovej, si ľudia len dlhodobým sledovaním prírodných úkazov postupne dokázali vysvetliť, čo sa to v prírode deje. 

Najstarší materiál - konope 

Doba kamenná trvala vyše pol milióna rokov. Päťstotisíc rokov! Pre mňa fascinujúco dlhá doba. Veď si len uvážme, že život ľudí na území Slovenska vieme odsledovať len niekoľko tisíc rokov spätne...

Z rôznych archeologických výskumov sa však dozvedáme, že ľudia sa postupne naučili spracovávať tak ľan, ako aj konope. Zistili, že z konope a ľanu sa dá vyrábať vlákno, z neho látka a z látky odev, ktorý v lete chladí, v zime hreje. Treba však povedať, že o týchto poznatkoch vieme hovoriť len veľmi všeobecne.  

Historici nedokážu jednoznačne povedať, kedy a kde sa s výrobou tkáčskych nástrojov na našom území začalo. 

Vedia však, že už v dobe kamenej vznikala trasa, po ktorej putovali naši pradávni predkovia. Viedla od dnešných Benátok cez Slovinsko, Maďarsko, Slovensko až do Poľska k Baltskému (Jantárovému) moru a naspäť.

Jantárová cesta módnych vychytávok


Jantárová cesta (zdroj: Marcus Zohner)


Po nej putovali ľudia za lepšími podmienkami pre život a neskôr hlavne obchodníci, ktorí z Ázie a južnej Európy. 


SK| jantár EN| amber LAT| visio electri (zdroj: jurgitamakita)


Prinášali na územie dnešného Slovenska "módne novinky" v podobe plodov z mora - mušlí, perál a korálov. A tiež náradia na uľahčenie výroby látok - krosná


krosná (zdroj: Jak obléci pračlověka)


Ľudia teda začali zámerne pestovať niektoré rastliny a keby sme na dejiny pozerali z pohľadu gastronómie, taktiež by sme sa dozvedeli fascinujúce informácie, oveľa inšpiratívnejšie, ako bitky, vojny a víťazstvá. 

A potom objavili kovy ...

Ako čas plynul, ľudia zrejme náhodne v horách objavili dva kovy a to meď (Cuprum/ Cu) a cín (Stannum/ Sn). Neviem, ako im napadlo roztaviť ich v ohni, avšak urobili to a zlúčením vznikol pevnejší kov - bronz. Ideálny materiál na neohybné náradie, zbrane a s tým súvisiace aj ochranné oblečenie. A nie len to. 

Ľudia sa už začali skrášľovať - tak ženy, ako aj muži. Možno viaceré šperky slúžili ako ochranné talizmany, lenže nálezy krásnych doplnkov svedčia aj o estetickom cítení človeka. 


Talizmany a šperky ľudí z praveku. (neviem, kde som ten obrázok našla, ak viete, napíšte mi, prosím a ja uvediem zdroj)


Treba si totiž uvedomiť, že povaha nás ľudí ako takých sa nemení. Niektorí chcú byť odlíšení od väčšiny, viacerí chcú splývať s davom a tí ostatní chcú byť opakom všetkých. 

Aj vtedy, pred tisícročiami, boli niektorí ľudia šikovní a niektorí leniví, iní boli rozvážni a iní výbušní. Žili medzi nimi prispôsobiví, pracovití aj autoritatívni vodcovia. 

Pokiaľ však nemali zbrane a náradie, boli si všetci viac-menej rovní. Žili v tlupách, úlohy mali prirodzene rozdelené - muži lovili zver, ženy udržiavali oheň a zberali bylinky. Ámen. 

Skončila doba kamenná, keď ľudia na zabezpečenie obživy používali nástroje z kameňa.  

... nastala doba bronzová 

Ten, kto vedel z kovu vyrobiť náradie, dokázal ľahšie a rýchlejšie obrobiť pôdu, resp. viac pôdy. Mal viac úrody. 

Ten, kto nebol šikovný a zručný, ostával tam, kde bol. Nemal nič navyše. 

A ten, kto bol lenivý, ten mal čoraz menej. Závisť stúpala, veď je to prirodzená vlastnosť človeka, či sa nám to páči, alebo nie. 

A tak lenivci obkukali od tých šikovných, kde získať bronz a ako z neho vyrobiť náradie. To však nepoužili na prácu, ale na zabitie tých šikovnejších, aby mohli získať ich úrodu. 

Lenže šikovnejší sa vedeli brániť a tak začali prvé boje o pôdu a o majetok, ktoré trvajú dodnes. Len náradie sa zmenilo. 

...a odvtedy ľudia stále bojujú 

Keď však zvážime, čo všetko archeológovia našli po celom svete, zistíme, že ľudia nebojovali stále a nebojovali všetci. 

Z celkového svetového hľadiska možno povedať, že sa striedali skupiny, ktoré medzi sebou bojovali. 

Prešlo niekoľko sto rokov pred našim letopočtom a ľudia "objavili čaro železa"

A tak v bádaní po tom, ako ľudia žili kedysi, zistíme, že okrem zbraní a nástrojov vyrábali aj fakt krásne a vyzdobené šperky pre ženy, rôzne funkčné doplnky ako sú spony, pracky, gombíky. 


Keltské šperky. (zdroj: historyweb.dennikn.sk)


Keltské ženy 

Kelti sú prvý známy kmeň na území Slovenska. Ich ženy sa rady skrášľovali. Najradšej mali šperky s motívmi kvetín. Nosili ozdobné čelenky, náhrdelníky, náramky, náušnice, spony a dokonca aj členkové náramky na nohách. 

Akože, toto si neviem predstaviť, veď to muselo byť ťažké! Ale, možno kelťanky boli fyzicky silnejšie ako dnešné ženy. 

Tak či tak, móda prišla po Jantárovej ceste aj k nám, na Slovensko. 

Prvopočiatky módy 

Obchodníci z antického Grécka prinášali rôzne látky. To oni naučili ženy na našom území, že ak látku zviažu na ramenách a pod prsiami ju previažu motúzom s ozdobnou sponou, budú výrazne odlíšené od iných žien, ktoré si látku nemôžu dovoliť kúpiť.  


Chiton. (neviem, kde som ten obrázok našla, ak viete, napíšte mi, prosím a ja uvediem zdroj) 


Odvtedy bolo oblečenie najvýraznejším ukazovateľom spoločenského postavenia.

Meď a cín, ktorý ľudia v dobe bronzovej objavili, veľmi rýchlo využili nie len na výrobu náradia a zbraní, ale aj na spôsob odlíšenia sa jeden od druhého prostredníctvom dekoratívnych šperkov, praciek, opaskov a tiež na výrobu ochranných pancierov a prilby na hlavu s patričným vyzdobením

Vytvárali tak medzi sebou hierarchické skupiny s jasnou štruktúrou - jeden vodca, vojaci a ostatní ľudia, čiže ženy, deti a starci. 

Komu sa nepáčilo, vytvoril si vlastnú skupinu. Takto si vysvetľujem vznik prvých kniežatstiev. Odievanie a parádenie sa, čiže móda, na tom mali svoj podiel.

TEXT: Katarína Králiková | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | FOTO: uvedené pri fotkách | ZDROJ: Zubercová M. M., Hasalová E, Šidlíková Z, Vančo M: publikácia Móda na Slovensku; encyklopédiapoznania.sk

TEXT: Katarína Králiková | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | FOTO: Katarína Králiková | ZDROJE: Zubercová M. M., Hasalová E, Šidlíková Z, Vančo M: publikácia Móda na Slovensku; Šedivý J., Štefanovičová T: Brezalauspruc a iné