Bratislava | Školy v Prešporku

26.06.2018Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD. nám dnes, 26.6.2018, urobil neskutočne zaujímavú prednášku, ktorú zorganizovalo  o. z. Bratislavské rožky. Pútavé a inšpiratívne bolo jeho zanietené rozprávanie o celom systéme školstva v Prešporku a nemenej zaujímavé boli aj poznámky, ktoré mali hostia.

Písala som si poznámky jak taký žandár, len aby mi nič neušlo, avšak tento blog nebude záznam zo stretnutia. O všetky nové poznatky sa s vami podelím na našich spoločných prehliadkach Večerná Bratislava, lebo ono toho bolo úžasne veľa.

Čo ma však zaujalo najviac, o to sa s vami podelím tu a teraz.

Stredné a vyššie vzdelanie, o ktorom bola reč na prednáške, malo pôvodne za cieľ šíriť dobové idey, myšlienky a posolstvá.

Rozdiely v systéme vyučovania boli hlavne z náboženského hľadiska. 

Katolícke školstvo


Prvé katolícke gymnázium bolo v dnešnom "Kostole Klarisiek". 

(maliar: Karol Frech, foto: webumenia)


Katolícke školstvo

 • bolo podporované vládnucími Habsburgovcami, 
 • doma, v Uhorsku mohli študenti prejsť od základného, cez stredný až po vysoký stupeň vzdelania,
 • prvé, Jezuitské gymnázium, sídlilo v dnešnom kostole Klarisiek. Neskôr sa presťahovalo na Kapitulskú a odtiaľ do budovy dnešného gymnázia na Grosslingovej,
 • Jezuiti boli jediní, ktorí mali jednotný školský systém platný v jezuitských školách na celom svete,
 • dodnes najlepší jezuitský učiteľ, Martin Sentiváni pochádzal zo slovenského šľachtického rodu z Liptovského Jána. 

Upútala ma informácia, že František Rákoci, vášnivý maďarský vodca protihabsburgských povstaní, dával stínať hlavu každému, kto čo i len vyslovil meno Sentiváni. Aký to veľký význam musel mať tento slovenský pedagóg, že sa ho Rákoci tak bál!?!

Evanjelické školstvo


Budova prvého Evanjelického gymnázia v Bratislave. 

(Zbadala som tento obrázok v Expozícii Tatrín v Liptovskom Mikuláši a bola som nadšená, čiže: FOTO: ja)


Evanjelické školstvo

 • Hoci Tolerančný patent zaručoval rovnosť náboženstiev, predsa len boli evanjelici značne znevýhodňovaní. V oblasti školstva sa to prejavovalo tak, že si nemohli zakladať vysoké školy. Vďaka tomu však posielali svojich nadaných študentov do zahraničia, hlavne do Nemecka, a tí prinášali zo štúdii nie len diplomy, ale aj novoty z rôznych oblastí života.
 • Ako náhradu za univerzity zakladali lýceá. V Prešporku bolo prvé Evanjelické lýceum na Konventnej 15.
 • Neskôr bolo na Konventnej 13, kde aj dnes nájdeme rohovú pamätnú tabuľu s menami významných osobností v dejinách Slovenska, ktoré študovali na Evanjelickom lýceu. 
 • Zaujalo ma, že práve evanjelici sú typickí národovectvom.
 • Najslávnejším pedagógom na Evanjelickom lýceu je dodnes Matej Bel, ktorý priam symbolizoval mnohojazyčnosť Uhorska.
 • Zaujalo ma aj rozprávanie o pedagógovi pôvodom z obce Pusté Uľany, Michalovi Gregussovi. Bol silný národovec a známy bol aj tým, že u študentov nehľadel na to, akým jazykom rozprávajú, ale dbal iba na úroveň vedomostí.

Židovská škola Ješiva 


Ortodoxná židovská škola v Prešporku na Zochovej ul. č. 5 

(FOTO: Bratislavské rožky)


Židovská škola Ješiva 

 • Prvé poznatky o židovských školách pochádzajú z už 13. storočia.
 • Ješiva je pojem, ktorým sa označuje vyššia ortodoxná židovská škola. Absolventi takejto školy sa stávajú rabínmi.
 • Významným centrom židovského vzdelávania bola obec Mikulov na Morave.
 • Najznámejším pedagógom bol Chatam Sófer.

... a najzaujímavejšie bolo...

Vzdelávanie dievčat

Ešte pred 100 rokmi bolo bežné, že dievčatá sa nemohli učiť za rovnakých podmienok ako chlapci. 

Celkovo v Uhorsku vznikali prvé dievčenské gymnázia až po roku 1896. 

Až do konca 19. storočia boli k strednému a vyššiemu stupňu štúdia pripustené len extra výnimočne nadané dievčatá z bohatých rodín. Aj tie však mali povolené počúvať prednášky iba tak, že sedeli za plachtou, aby ich nebolo vidno. Skúšané boli oveľa prísnejšie a s väčším pohŕdaním. Ak aj získali akademické vzdelanie, mohli sa stať buď poštárkami, alebo výnimočne dedinskými učiteľkami.


V blogu inšpiratívna osobnosť | Mária Terézia Brunschwicková píšem, ako sa zaslúžila o právo na rovnaké vzdelanie aj pre dievčatá.


Prvá vyššia dievčenská škola v Uhorsku bola založená v roku 1883. Jej cieľom bolo pripravovať dievčatá na humanitne vzdelané manželky a matky. V tom období bolo v celom šírom Uhorsku iba 4902 žiačok, jednou z nich chcela byť aj moja inšpiratívna osobnosť Hana Gregorová Lilgová, avšak rodičia jej to nedovolili.

Sympatická dáma, ktorá sedela na prednáške vedľa mňa mi rozprávala o tom, ako jej babička chcela byť lekárkou. 

"V tom čase však dievčatá nemohli študovať za lekárky len tak. Museli mať akéhosi garanta, ku ktorému sa chodili učiť a ten za nich potom ručil, že sú dobre pripravené," spomínala tá milá pani a dodala:

"Ženy sa vtedy mohli učiť iba za očnú lekárku alebo za detskú lekárku." 

A to sme hovorili o dobe, ktorá bola len pred 100 rokmi. V dejinách ľudstva toť nedávno. Človeku sa ani veriť nechce, však?

O ďalších mojich poznatkoch vám s radosťou porozprávam na našich prehliadkach Večerná Bratislava. Najbližšia bude v nedeľu, 22. júla 2018 o 17:00 hod. Stretávame sa pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Ďakujem

za úžasnú prednášku, 
ktorú nám urobil Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.


Vpredu zľava lektor prednášky Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD. a za ním podpredseda o. z. Bratislavské rožky JUDr. Ján Vyhnánek.

FOTO: Katarína Králiková