Bratislava | Komentovaná prehliadka výstavy Wolfgang von Kempelen - Bratislavský Da Vinci

11.08.2018

V sobotu, 11. augusta 2018 som sa zúčastnila, už ako členka o. z. Aktiva, komentovanej prehliadky, ktorú pripravil Andrej Groll, autor výstavy Wolfgang von Kempelen - Bratislavský Da Vinci. Bol to zážitok pre organizátorov, aj pre hostí.

Prišlo nad očakávanie veľa ľudí a všetci tak mali možnosť vypočuť si nie len zaujímavé informácie, ale aj vidieť, na akom princípe funguje parná turbína. 

Tiež počuli na vlastné uši zvuky hovoriaceho stroja, čítanie z ďakovného listu nevidiacej hudobníčky Márie Terézie von Paradis, z ukážky diela Mechanizmus ľudskej reči a dozvedeli sa aj, ako fungoval slávny šachový  Turek.

Výstava sa koná do 31. októbra 2018 v STM Múzeu dopravy v Bratislave na Šancovej ulici (pri Hlavnej stanici) a čiastkovo ju podporili aj niekoľké mimovládne organizácie. Najväčší podiel na nej však má samotný autor, Andrej Groll, ktorý zabezpečil výstavu po obsahovej stránke a v spolupráci s ďalšími odborníkmi aj po vizuálnej.

Wolfgang von Kempelen bol všestranná a mimoriadne tvorivá osobnosť. Zanechal po sebe diela a vynálezy, ktoré podporili vznik ďalších a ďalších vylepšených vynálezov. Mnohé z nich dnes používame a ani netušíme, že ich prapôvodcom bol Wolfgang von Kempelen, rodák z Bratislavy. 

Výstava Wolfgang von Kempelen - Bratislavský Da Vinci je prvým krokom ku zriadeniu Múzea Wolfganga Kempelena v jeho rodnej Bratislave. 

Veríme, že sa nám čoskoro podarí získať priestory a širokej verejnosti ponúkneme možnosť spoznať Wolfganga Kempelena aj prostredníctvom ďalších interaktívnych aktivít, ktoré máme pripravené. 

Podporiť zriadenie Múzea Wolfganga Kempelena môžete aj tak, že budete na Facebooku sledovať stránku Výstava Wolfgang von Kempelen - Bratislavský Da Vinci.