Bratislava | Bratislavské rožky

27.02.2018

V utorok, 27. februára 2018 zorganizovalo občianske združenie Bratislavské rožky prednášku na tému Pamäť mesta Bratislavy alebo o pokladoch v pivniciach a garážach. So zatajeným dychom som ju sledovala. 


Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
autor nápadu a koncepcie projektu 
Pamäť mesta Bratislavy


Prednášajúci nám mimoriadne pútavým spôsobom odprezentovali autentické informácie o živote ľudí od stredoveku až po koniec minulého storočia.


Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.


Dostali sa k nim vďaka projektu PamMap, v rámci ktorého majú za cieľ digitálne uchovať pamäť mesta (zatiaľ Bratislavy, ale pripravujú aj Banskú Bystricu, Košice a ďalšie).

Robia to prostredníctvom skenovania fotiek, nahrávania rozhovorov so starými ľuďmi a vyhľadávania, fotenia a skenovania originálnych dôkazov o tom, čo a ako to kedysi bolo.

Toto všetko následne spracúvajú v špeciálne vytvorenom programe.


Pamäť mesta Bratislavy (PamMap) je projekt, ktorého cieľom je sprístupniť dejiny mesta odborníkom aj laikom v modernej - elektronickej - podobe.


Aj vy môžete prispieť fotkami

"Zároveň vyzývame starých Bratislavčanov, čo majú v šuflíkoch, v pivniciach či garážach dokumenty po svojich predkoch, fotografie mesta, pohľadnice a iné historické pramene, aby ich zapožičali."

Juraj Šedivý

VIAC INFORMÁCII 

My, záujemcovia o históriu následne vieme ľahko vyhľadávať informácie podľa viacerých rôznych kategórii. Stačí kliknúť na www.pammap.sk.

A že tam sú fascinujúce informácie, o tom sa presvedčte sami. Skúste vyhľadať napríklad svoju ulicu v tomto zdigitalizovanom programe: PamMap.


JUDr.  Ján Vyhnánek


Spoznávať naše dejiny považujem, obzvlášť v súvislosti s aktuálnymi tragickými udalosťami za mimoriadne dôležité. 

Spoznávajme naše dejiny také, aké naozaj boli. Nevylepšené. Neupravené. Pravdivé. Autentické. 

Umožňuje nám to aj projekt PamMap.