inšpiratívne osobnosti

abecený prehľad


narodenie | 27. 07. 1775 | Prešporok (dnes Bratislava)
      úmrtie | 17. 09. 1861 | Budapešť    


narodenie | 11. 12. 1897 | Prešporok (dnes Bratislava)
      úmrtie | 28. 03. 1960 | Bratislava  


narodenie | 15.09.1815 | Prešporok (dnes Bratislava)
      úmrtie | 14.06.1882 | Prešporok (dnes Bratislava)


narodenie | 19.04.1791 | Prešporok (dnes Bratislava)

      úmrtie | 12.02.1847 | Prešporok (dnes Bratislava)


narodenie | 01. 01. 1794 | Paludza 
      úmrtie | 18. 05. 1874 | Liptovský Mikuláš 


narodenie | 30. 01. 1885 | Martin
      úmrtie | 11. 12. 1958 | Praha


narodenie | 13. 10. 1905 | Prešporok (dnes Bratislava)

      úmrtie | 12. 11. 1973 | Bratislava


narodenie | 07. 04. 1867 | Kremnica 
      úmrtie | 24. 09. 1944 | Banská Bystrica-Majer 


narodenie | 29. 06. 1890 | Náměšť nad Oslavou, Česko
      úmrtie | 24. 01. 1981 | Toronto, Kanada 

narodenie | 29. 09. 1919 | Zvolenská Slatina
      úmrtie | 15. 03. 2004 | Bratislava


narodenie | 11. 08. 1897 | Engerau (dnes Petržalka)
      úmrtie | 23. 10. 1967 | Lehnicenarodenie | 12. 04. 1815 | Prešporok (dnes Bratislava)
      úmrtie | 08. 03. 1889 | Veľký Varadín, Rumunsko


narodenie | 18. 08. 1860 | Stará Tura 
      úmrtie | 27. 12. 1936 | Stará Tura 


Slubeková Hirschová Zuzana

narodenie | 1789 | Prešporok (dnes Bratislava)
      úmrtie | 1874 | Prešporok (dnes Bratislava)