info pre ZŠ

Pre žiačky a žiakov základnej školy ponúkam možnosť spoznať dejiny Bratislavy prostredníctvom inšpiratívnych príbehov významných osobností v dejinách Bratislavy. Pani učiteľky a páni učitelia majú samozrejme účasť zdarma.


Táto ponuka je vypracovaná orientačne pre žiačky a žiakov z mimobratislavských škôl, kde predpokladám, že do Bratislavy pricestujú na celodňový výlet. 

Strávime spoločne podľa dohody cca 3 - 4 hodiny. 

Program je prispôsobený každej skupine zvlášť.

PRE ŽIAČKY A ŽIAKOV Z BRATISLAVY
ponúkam 
spoznávanie dejín Bratislavy 
v rozsahu 1 až 4 stretnutí.


*PROGRAM*

Individuálne vytvorená prehliadka 

so zážitkovými aktivitami 

a odborným výkladom, 

prispôsobeným vekovej skupine účastníkov 

a časovým možnostiam skupiny.

Inšpiratívna osobnosť | sv. Alžbeta Durínska

 • cez jej životný príbeh sa žiaci sa dozvedia o tom, ako sa kedysi žilo na Bratislavskom hrade

Inšpiratívna osobnosť | sv. Martin

 • cez osudy sv. Martina a veriacich, ktorí navštevovali kostol, ktorý po ňom pomenovali sa žiaci dozvedia aj o tom, že v meste Prešporok sa žilo inak, ako na hrade.

Inšpiratívna osobnosť | František Flóridus Rómer

 • o vzdelávaní v niekdajšom Prešporku sa žiaci dozvedia prostredníctvom tohto všestranného pedagóga.

Mám školopovinné deti a viem, že ich treba zaujať, aby boli vnímavé. Záleží mi na tom, aby si žiaci čo najviac aj zapamätali. 

V rámci možností prepojím niektoré historické fakty z dejín Bratislavy spolu s dejinami mesta/ dediny, z ktorej žiaci prídu.

Počas prehliadky bude aj "veľká prestávka" a "obedová prestávka".

V cene prehliadky 4 € na osobu sú 

 • sprievodcovské služby, 
 • materiály o navštívených miestach
 • a originálny darček na pamiatku. 

Pani učiteľky a páni učitelia majú účasť zdarma.


V prípade záujmu zabezpečím aj 

 • vstupenky do múzeí, 
 • rezerváciu reštaurácie s obedovým menu, 
 • prednosť pri nákupe zmrzliny,  
 • prípadne iné služby podľa požiadaviek.

Kontakt: 0915 546 132 

 • PONDELOK - SOBOTA 
 • 10:00 - 22:00 hod.

NON-STOP: info@katarinakralikova.sk

Teším sa na všetky deti.

Mgr. Katarína Králiková