diskusné prednášky

Milé žiačky a žiaci,

ponúkam vám možnosť spoznať dejiny mesta, v ktorom študujete. Som sprievodkyňa v cestovnom ruchu. Nie som učiteľka dejepisu, ktorá vie, ako učiť. 

Ja vám chcem iba ukázať mesto, v ktorom študujete. A hoci chcem, aby ste z mojich vedomostí získali čo najviac, skúšať vás nebudem.

Budem však vďačná, ak skúšať budete vy mňa. 

S radosťou vám odpoviem na všetky otázky o dejinách mesta, v ktorom študujte. Porozprávam to najdôležitejšie a najzaujímavejšie.

Aktuálne je to len mesto Bratislava, avšak v budúcnosti plánujem ponuku rozšíriť aj o ďalšie mestá na Slovensku, v spolupráci s mojimi kolegyňami sprievodkyňami.

Dôvody, prečo by vás mohli zaujímať dejiny mesta, v ktorom študujete:

 • zvyši to vašu inteligenčnú úroveň - to znamená, nie len vedomostnú, ale celkovo si zvýšite úroveň svojho vzdelania, získate informácie k rovnocennej diskusii s dospelými
 • na vlastnej koži zistíte, že to práve vy tvoríte dejiny
 • vyhnete sa trapasu, keď vás osloví váš idol s otázkou, čo by ste mu ukázali v meste 

(všetko je možné, aj večera s celebritou, veď čítajte: Bruno, sprievodca celebrít alebo: V správnom čase na správnom mieste 

 • nebudete sa nudiť - získate inšpiráciu pre vaše vlastné vlogy, blogy, pre nájdenie zmyslu života 
 • v zahraničí je bežné, že mladí ľudia poznajú dejiny svojho mesta, dôležité historické pamiatky a turistické atrakcie - aj vy máte možnosť vedieť tieto základy o meste, v ktorom študujete
 • rozmýšľali ste už nad tým, prečo sú američania takí súťaživí, prečo chcú byť vo všetkom prví, najlepší? Oni sa nás snažia dobehnúť. V jednej oblasti sa im to nikdy nepodarí. V obrovskom množstve historických pamiatok a udalostí, ktoré tvorili dejiny celého sveta.  Ak si toto uvedomíte, získate hrdosť na vlastné mesto, aj na celú krajinu.  
 • Bratislavu navštevujú celebrity, vy máte to privilégium tu študovať a denne mesto navštevovať.
 • Na Slovensku a v Bratislave sa natáčajú slávne hollywoodske filmy aj kvôli historickým pamiatkám, ktoré vyhľadávajú producenti aj režiséri - máme byť na čo hrdí.
 • Vaša babka z vás bude mať radosť (...a možno vám zvýši vreckové)!

Priebeh diskusných prednášok

Verím, že mi veríte, že dejiny Bratislavy sú dlhé, viac ako tisícročné. Nie je možné celé ich spoznať počas štyroch vyučovacích hodín. Určite si však stihneme povedať kľúčové informácie a to takým spôsobom, aby ste si ich zapamätali bez učenia. Dá sa to, verte mi.
1. stretnutie | prednáška a diskusia
1. stretnutie | prednáška a diskusia

prídem za vami do triedy a zoznámime sa navzájom a aj s VIP osobnosťami dejín mesta Bratislava. 

Rozprávať si budeme o dominantách mesta Bratislava, ktoré určite poznáte, ja vám však o nich porozprávam dôležité informácie a zaujímavé pikošky. 

Na záver hodiny si z mojej ponuky vyberiete jednu historickú budovu, ktorú chcete na druhom stretnutí navštíviť. 

2. stretnutie | exkurzia v historickej budove
2. stretnutie | exkurzia v historickej budove
 • návšteva interiéru historickej budovy podľa výberu triedy
 • prechádzka ulicami Starého Mesta
 • sprievodcovský výklad s diskusiou 
3. stretnutie | exkurzia v historickej budove
3. stretnutie | exkurzia v historickej budove
 • návšteva interiéru historickej budovy podľa výberu triedy
 • prechádzka ulicami Starého Mesta
 • sprievodcovský výklad s diskusiou 
4. stretnutie | exkurzia v historickej budove
4. stretnutie | exkurzia v historickej budove
 • návšteva interiéru historickej budovy podľa výberu triedy
 • prechádzka ulicami Starého Mesta
 • sprievodcovský výklad s diskusiou 

rezervácia termínu