Spoznávam dejiny, zdieľam inšpirácie a zapisujem svoje zážitky.


Mám rada prehliadky Večerná Bratislava. Začala som ich robiť vo februári 2018, aby som si natrénovala rôzne trasy. Som nadšená z toho, koľko zaujímavostí sa dozvedám, keď sa na prehliadku pripravujem. Počas sprevádzania sa však vždy nájde niečo, čo zabudnem povedať, alebo na čo neviem odpovedať. Aj preto po prehliadke vždy píšem blog, taký ako je...

Prešporské korzo a Bratislavské korzo boli témami našej prehliadky Večerná Bratislava, ktorá bola v sobotu, 26. mája 2018. Tentokrát som sa zamerala viac na opis/ popis/ charakteristiku doby a života ľudí, ktorí sa kedysi chodievali korzovať. V tomto blogu však pripájam aj sľúbené, faktické informácie.

So sesternicou sme zorganizovali veľké rodinné víkendové stretnutie a ako hlavný bod programu sme vymysleli výlet na Mohylu Milana Rastislava Štefánika. Cestou sme sa zastavili aj v jeho rodnom dome a videli sme neskutočne nádhernú májovú krajinu.

Na toto podujatie som sa tešila už niekoľko mesiacov. Akosi som cítila, že o najstaršej uličke v Bratislave sa nestačí učiť z kníh, treba ju zažiť. Obzvlášť, keď sú otvorené jej vnútorné dvory, nádvoria a zákutia. Stálo to za to, aj keď neraz ma srdce zabolelo...

OZ Bratislavské rožky zorganizovalo prehliadku o erboch v Bratislave. Sprevádzala nás pani Jana Oršulová, ktorá touto témou žije niekoľko desaťročí. Stretli sme sa na nádvorí Starej radnice a hoci sme sa celú prvú hodinu pohybovali v rámci tohto miesta, pani Oršulová mala pre nás stále zaujímavé informácie.

Stretli sme sa na Rudnayovom námestí, uprostred ktorého stojí Dóm sv. Martina. Bolo nás takmer štyridsať a tešila som sa, že o svoje nové poznatky som sa mohla podeliť aj s deťmi.

Vo štvrtok 26. apríla 2018 som sprevádzala veselú skupinu, ktorú tvorili páni z Francúzska, Turecka, Číny a Slovenska. Dávno som nezažila spoločnosť toľkých džentlmenov pokope. Verím, že tak ako ja s nimi, aj oni so mnou strávili príjemnú prechádzku po centre Bratislavy. V ten deň totiž o zmeny v programe nebola núdza.

Druhý deň Bratislavských mestských dní 2018 bol pre mňa lepší, ako celý deň v škole. Zažila som na vlastné oči, aké to je, sprevádzať davy ľudí. Bravúrne to zvládla pani Ľubomíra Černáková (Historicky.sk) so svojou témou o Habsburgovcoch a tiež pán Štefan Kmeť počas excelentnej prehliadky o Bratislavskom hrade. Expresívne výrazy sú len slabým...

Podujatie Bratislavské mestské dni 2018 som si užila naplno. Vrcholom dňa bola už prvá dopoludňajšia prehliadka Bratislavy po miestach, s ktorými je spojený Milan Rastislav Štefánik. Potom ma už čakali "len" samé prekvapenia. Príjemné prekvapenia. Až dokonca.

Veľmi som sa tešila, keď si ma, na prehliadku Bratislavy, objednali s tým, že príde väčšina detí. Prispôsobila som tomu "prejav" aj podklady. Nakoniec prišlo len jedno roztomilé dievčatko a tri úžasné ženy, ktoré bola radosť sprevádzať dejinami. Až taká, že naša hodina trvala viac ako 60 minút. A naša trasa viedla úplne iným smerom, lebo sme...